MATERIAŁY KONFERENCYJNE II KONFERENCJI


1. STRONA TYTUŁOWA, STRONA REDAKCYJNA, SPIS TREŚCI, KOMITETY KONFERENCJI

2. WPROWADZENIE DO KONFERENCJI
Piotr Witakowski

3. GEOPRZESTRZENNA INWENTARYZACJA I TELEDETEKCYJNA ANALIZA TERENU KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Jerzy S. Wiśniowski

4. GEOTECHNICZNE ASPEKTY KATASTROF LOTNICZYCH A KATASTROFA SMOLEŃSKA
Piotr Witakowski

5. O BADANIACH EKSPERCKICH METALOWYCH ELEMENTÓW WRAKU SAMOLOTU TU-154
Andrzej Ziółkowski

6. ANALIZA ZDJĘĆ SATELITARNYCH CELEM DETEKCJI WYDARZEŃ ANTROPOGENICZNYCH
Chris J. Cieszewski

7. CZASOPRZESTRZENNA ANALIZA ZŁAMANEGO DRZEWA PRZY UŻYCIU ZDJĘĆ SATELITARNYCH
Chris J. Cieszewski

8. FOTELE LOTNICZE I PASY BEZPIECZEŃSTWA W KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ
Bogdan Gajewski

9. WYBRANE METODY FIZYCZNE W BADANIACH ZMIAN STRUKTURY MATERIAŁÓW
Grzegorz Gładyszewski

10. BADANIA FIZYKOCHEMICZNE FRAGMENTÓW UBRAŃ OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Wojciech Fabianowski, Jan Jaworski, Krystyna Kamieńska-Trela, Sławomir Szymański

11. DETEKTOR MO-2M JAKO URZĄDZENIE DO WYKRYWANIA MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH
Jan Bokszczanin, Tomasz Ludwikowski, Andrzej Wawro

12. WYBUCH NA TU-154M NR 101 - NASTĘPNE PYTANIA I WNIOSKI
Jan B. Obrębski

13. ZASTOSOWANIE METOD GEOFIZYCZNYCH W BADANIACH KATASTROF LOTNICZYCH
Andrzej Ossowski, Bernadetta Pasierb

14. ANALIZA MATERIAŁÓW ŹRÓDŁOWYCH DOSTĘPNYCH W RAPORTACH I EKSPERTYZACH
Kazimierz Nowaczyk

15. REFLEKSJA NAD KILKOMA PYTANIAMI DOTYCZĄCYMI KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Stefan Bramski

16. PODSUMOWANIE I KIERUNKI DALSZYCH BADAŃ ZACHOWANIA SAMOLOTU TU-154 W SMOLEŃSKU
Marek Dąbrowski

17. RECONSTRUCTION OF TRAJECTORIES OF TU-154M IN SMOLENSK DURING LAST SECONDS OF FLIGHT
Glenn A. Jorgensen

18. ANALYSIS OF ACCIDENTS OF THE TU-154 AIRCRAFT
Jacek F. Gieras

19. PODSUMOWANIE REZULTATÓW SYMULACJI KOMPUTEROWYCH KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Wiesław K. Binienda

20. PRÓBA ODTWORZENIA GEOMETRII ELEMENTÓW SIŁOWYCH SKRZYDŁA SAMOLOTU TU-154
Jan Błaszczyk

21. JAK BRZMI UDERZENIE W BRZOZĘ
Anna Gruszczyńska-Ziółkowska

22. REVERSE ENGINEERING OF THE WING OF TU-154M AIRCRAFT
Gregory Szuladzinski

23. MARS-BM A POSTĘPOWANIA WYJAŚNIAJĄCE PRZYCZYNY KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Marcin Gugulski

24. WERYFIKACJA USTALEŃ ZAWARTYCH W RAPORTACH MAK I KBWL PRZEZ ANALIZĘ ZNISZCZEŃ TU-154
Jacek Jabczyński

25. ŚP. ZBIGNIEW WASSERMANN. ROSYJSKA A POLSKA DOKUMENTACJA SEKCYJNA
Małgorzata Wassermann

26. WERYFIKACJA OFICJALNYCH RAPORTÓW DOTYCZĄCYCH KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Stanisław Zagrodzki

27. POLACY O KATASTROFIE SMOLEŃSKIEJ. ZACHOWANIA I POGLĄDY
Tomasz Żukowski

28. WPŁYW KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ NA PREFERENCJE WYBORCZE POLAKÓW
Radosław Sojak

29. INGERENCJE WŁADZY W AUTONOMIĘ NAUKI
Barbara Fedyszak-Radziejowska

30. ZMIENNOŚĆ POSTAW MŁODZIEŻY WOBEC KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Jacek Kurzępa

31. REAKCJE TYGODNIKÓW NA INFORMACJE O EKSHUMACJI OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Katarzyna Lis

32. KATASTROFA SMOLEŃSKA A PRZEMIANY NA RYNKU TYGODNIKÓW KONSERWATYWNYCH
Daniel Wicenty

33. WYBRANE ASPEKTY BADANIA WYPADKÓW LOTNICZYCH W AMERYCE PÓŁNOCNEJ
Bogdan Gajewski

34. POROZUMIENIE OKREŚLAJĄCE PODSTAWĘ PRAWNĄ I TRYB BADANIA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Piotr Daranowski

35. KATASTROFY W POSTĘPOWANIU KARNYM A DZIAŁANIA PROKURATURY W SPRAWIE KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Małgorzata Wassermann

36. PODSTAWY PRAWNE BADANIA PRZYCZYN KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ
Piotr Pszczółkowski

37. BADANIA ISTOTNYCH KATASTROF LOTNICZYCH. POLITYCZNO-PRAWNE STUDIUM PORÓWNAWCZE
Maria Szonert Binienda

38. ŚLEDZTWO SMOLEŃSKIE Z PERSPEKTYWY EUROPEJSKIEJ KONWENCJI PRAW CZŁOWIEKA
Tadeusz Jasudowicz

DOKUMENT KOŃCOWY II KONFERENCJI SMOLEŃSKIEJ