WYDARZENIA

Seminaria i wykłady między III i IV Konferencją
  W dniu 14.11.2014 w sali senatu Politechniki Krakowskiej odbyło się seminarium pod tytułem „Rola nauk technicznych w wyjaśnianiu Katastrofy Smoleńskiej na podstawie wyników przedstawionych podczas III Konferencji Smoleńskiej" - patrz zakładka Seminaria i wykłady.
  Ten sam temat został przedstawiony przez tego samego prelegenta w dniu 19.11.2014 podczas wykładu otwartego zorganizowanego w Gliwicach przez Klub Gazety Polskiej w Centrum Edukacyjnym im. Jana Pawła II - patrz zakładka Seminaria i wykłady.
  W dniu 3.12.2014 odbyło się seminarium na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poprowadził je Glenn Jorgensen przedstawiając swe wyniki prezentowane na III Konferencji Smoleńskiej. Tego samego dnia w Pałacu Działyńskich poprowadził on wieczorem drugie seminarium rozpropagowane w Poznaniu jako otwarte dla całej społeczności akademickiej.
  W dniu 30.05.2015 Akademicki Klub Obywatelski w Łodzi zorganizował na Politechnice Łódzkiej otwarte spotkanie naukowe. Podczas spotkania prof. P.Witakowski przedstawił referat „Rola nauk technicznych w wyjaśnianiu Katastrofy Smoleńskiej na podstawie wyników przedstawionych podczas III Konferencji Smoleńskiej”.
• W dniu 27.10.2015 na zaproszenie Akademickiego Klubu Obywatelskiego w Poznaniu prof. Wiesław Binienda wygłosił w języku angielskim na Politechnice Poznańskiej wyklad zatytułowany „Summary of Experimental and Numerical Investigations for the Crash of Tu154M in Smolensk”. Wieczorem w Pałacu Działyńskich w Poznaniu ten sam wykład został przedstawiony dla szerokiej publiczności w języku polskim, a dodatkowo dr Maria Szonert-Binienda przedstawiła wykład „Kontekst Katastrofy Smoleńskiej”.
• W dniu 28.10.2015 prof. Wiesław Binienda w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie przedstawił referat „Aerodynamiczny Program dla Badań Katastrofy Tu154M” przygotowany na IV Konferencję Smoleńską, a w dniu 29.08.2015 podobny referat przedstawił na Wydziale SIMR Politechniki Warszawskiej.

III Konferencja 20.10.2014 r.


"Materiały Konferencyjne" z III Konferencji Smoleńskiej dostępne są w licznych bibliotekach - patrz zakładka Materiały Konferencyjne III

Obrady III Konferencji Smoleńskiej. Na zdjęciu dyskusja generalna.

II Konferencja 21-22.10.2013 r.


"Materiały Konferencyjne" z II Konferencji Smoleńskiej dostępne są w licznych bibliotekach - patrz zakładka Materiały Konferencyjne II

II Konferencja Smoleńska. Sala konferencyjna podczas obrad

I Konferencja 22.10.2012 r.
 

"Materiały Konferencyjne" z I Konferencji Smoleńskiej dostępne są w licznych bibliotekach - patrz zakładka Materiały Konferencyjne I

Obrady I Konferencji Smoleńskiej. Na zdjęciu dyskusja generalna.

Małgorzata Wassermann:
- Szanowni Państwo, chciałam w imieniu swoim, ale myślę że i wszystkich rodzin tych, które tutaj są obecne i zapewne też tych których z nami nie ma, bardzo, bardzo podziękować. Mam nadzieję, że pan profesor Binienda również nas słyszy. Muszę powiedzieć, że zrobiliście państwo rzecz niesamowitą. Dokonaliście w zasadzie po 30 miesiącach wielkiej, wielkiej rzeczy. Swoimi nazwiskami rozpoczęliście dyskusję. Bo sami o tym mówicie, że ona się nie zakończyła - dzisiaj dopiero się rozpoczęła....


IV Konferencja Smoleńska
IV Konferencja Smoleńska odbyła się w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Warszawie w dniu 14 listopada 2015 roku. Obrady były na żywo transmitowane przez Internet i kilka stacji TV. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładkach po prawej. W zakładce Aktualności oprócz listu Prezydenta RP i opisu przebiegu Katastrofy Smoleńskiej zamieszczono mapę z wynikami kompleksowej inwentaryzacji wszystkich szczątków. Jest to podstawa dla ustalenia przebiegu Katastrofy.

III Konferencja Smoleńska
III Konferencja Smoleńska odbyła się w Warszawie w dniu 20 października 2014 roku. Relację filmową z całości obrad i galerię zdjęć zawiera zakładka Aktualności. Obrady były na żywo transmitowane przez Internet i TV Republika. Łączna oglądalność wyniosła około 300 tys. osób.

II Konferencja Smoleńska
II Konferencja Smoleńska odbyła się w dniach 21 i 22 października 2013 roku w Warszawie. Podobnie jak podczas I Konferencji obrady były na żywo transmitowane przez Internet. Ich przebieg obserwowało na całym świecie około 200 tys. internautów. Filmowa relacja z obrad jest dostępna na niniejszej stronie w zakładce Przebieg II Konferencji jak też na kilku innych stronach internetowych m.in.:
http://vod.gazetapolska.pl/5443-ii-konferencja-smolenska-calosc .

I Konferencja Smoleńska
I Konferencja Smoleńska odbyła się w dniu 22 października 2012 roku w Warszawie. Celem uniemożliwienia fałszowania przebiegu Konferencji i manipulacji medialnych obrady były na żywo transmitowane przez Internet, a obecnie filmowa relacja z obrad jest dostępna na niniejszej stronie w zakładce Przebieg I Konferencji jak też i kilku innych stronach internetowych, m.in.:
https://www.youtube.com/user/SmolenskConference .

MENU

UWAGA!

MATERIAŁY KONFERENCYJNE

Materiały Konferencyjne przekazywane są bibliotekom bezpłatnie. Jeśli jakaś biblioteka chciałaby otrzymać egzemplarz Materiałów, powinna zwrócić się do Komitetu Organizacyjnego na adres witakowski_p@poczta.onet.pl.

Materiały Konferencyjne z I Konferencji
Dostępne są w zakładce Materiały Konferencyjne I. W formie drukowanej otrzymali je wszyscy uczestnicy I Konferencji Smoleńskiej, a ponadto przekazano je nieodpłatnie do bibliotek wielu jednostek akademickich i naukowych. Oprócz Biblioteki Narodowej egzemplarze „Materiałów Konferencyjnych” dostępne są w 22 bibliotekach uczelni technicznych, 17 bibliotekach uniwersyteckich i 26 bibliotekach instytutów naukowych PAN. Lista bibliotek, w których można zapoznawać się z „Materiałami Konferencyjnymi” zamieszczona jest w ww. zakładce.

Materiały Konferencyjne z II Konferencji
Dostępne są w zakładce Materiały Konferencyjne II. W formie drukowanej otrzymali je wszyscy uczestnicy II Konferencji Smoleńskiej. Nieodpłatnie przekazano je do wszystkich bibliotek, które wcześniej otrzymały „Materiały Konferencyjne” z I Konferencji. Ponadto otrzymały je niektóre biblioteki szkół wyższych i niektóre biblioteki wydziałowe na uczelniach technicznych. Lista bibliotek, w których można zapoznawać się z „Materiałami Konferencyjnymi” zamieszczona jest w ww. zakładce .

Materiały Konferencyjne z III Konferencji
Dostępne są w zakładce Materiały Konferencyjne III. W formie drukowanej otrzymali je wszyscy uczestnicy III Konferencji Smoleńskiej. Nieodpłatnie przekazano je do wszystkich bibliotek, które wcześniej otrzymały „Materiały Konferencyjne” z I i II Konferencji. Ponadto otrzymały je niektóre biblioteki szkół wyższych i niektóre biblioteki wydziałowe na uczelniach technicznych. Lista bibliotek, w których można zapoznawać się z „Materiałami Konferencyjnymi” zamieszczona jest w ww. zakładce .

KOMISJA MILLERA versus KONFERENCJA SMOLEŃSKA
Dyskusja między członkami Komisji Millera i organizatorami Konferencji Smoleńskiej już się odbyła. Miała miejsce 28 maja 2012 r. podczas konferencji w Kazimierzu Dolnym. Była to pierwsza dyskusja pomiędzy obiema grupami ekspertów. Ukazuje ona faktyczny cel i zakres prac wykonanych przez Komisję Millera. Sprawozdanie w zakładce Dokumenty.

Ostatnia aktualizacja 21.10.2016